Kyrre Holstad 2019-01-14 22:28:07

Vedtekter Hedersbevisninger

Rådet for hedersbevisninger i Siggerud idrettslag

VEDTEKTER

(Reviderte og vedtatt på årsmøte i SIL den 31. mars 2016/arild)

Lagets hedersbevisninger

Medlemmer som har ytet laget store og verdifulle tjenester, som man ønsker å hedre, kan tildeles  lagets hedersbevisninger.

A. Æresmedalje med diplom (lagets høyeste utmerkelse)

B. Fortjenestemedalje

C. Hederstegn

Rådet for hedersbevisninger i Siggerud I.L

Rådet skal bestå av minimum 3 medlemmer som skal velges på lagets årsmøte, og kandidater

foreslås av årmøtets valgkommite. Hvert medlem velges for 3 år og kan gjenvelges.

Rådet velger selv sin leder og sekretær.

Medlemmer av Rådet skal selv inneha en hedersbevisning.

 

Kriterier for tildeling av hedersbevisning

 • For tildeling av Hederstegn eller Fortjenestemedalje fordres minimum 5 års medlemskap, og for utnevnelse av Æresmedlem 10 års medlemskap. Under særlige omstendigheter kan man fravike disse kravene.
 • Siggerud I.L er en organisasjon som ivaretas og drives av medlemmers frivillighet for å gi barn, ungdom og voksne et idrettslig- og sosialt tilbud i lokalmiljøet. Medlemmer som foreslås til å motta hedersbevisning skal ha ytet innsats og arbeid over lang tid til beste for lagets fellesskap og skal ha et engasjement ut over hva som kan forventes.
 • Oppfølging og trening av egne barn og lag hvor egne barn er aktive, er en vesentlig innsatsfaktor for laget. Denne innsatsen alene anses normalt ikke tilstrekkelig for å motta hedersbevisning, men Rådet foretar vurderinger ved hvert forslag.

Forslag til hedersbevisninger

 • Forslag om tildeling av hedersbevisning kan fremmes av hovedstyret, gruppestyrene eller minst 25 stemmeberettigede medlemmer av laget. Rådet kan selv foreslå kandidater til hedersbevisning.
 • Forslag leveres Rådet innen 1. november, og forslaget skal være skriftlig og godt begrunnet i henhold til kriteriene for tildeling.

Behandling av forslag

 • Rådet vurderer forslag og innhenter nødvendig supplerende opplysninger om foreslått kandidat.
 • Rådets innstilling til tildeling av hedersbevisning fremmes av leder av Rådet på et hovedstyremøte hvor forslaget krever 3/4 flertall blant de tilstedeværende for at innstillingen kan godkjennes. Aktuelle kandidater til hedersbevisning deltar ikke på dette møtet.

Tildeling av hedersbevisning

 • Tildeling foretas av Rådet på lagets årsfest eller annen felles tilstelning for hele laget.
 • Rådet begrunner tildelingen med en kort oppsummering av medlemmets innsats for laget.
 • Rådet overrekker medlemmet for:
  • Æresmedalje: Innrammet diplom og skriftlig begrunnelse.
  • Fortjenestemedalje: Nål med Siggerud I.L emblem, eikeblader og norsk flagg. Skriftlig begrunnelse.
  • Hederstegn: Nål med Siggerud I.L emblem og skriftlig begrunnelse.

Rådet for hedersbevisninger i Siggerud idrettslag

10. mars 2016

Øivind Elieson, Karin Gjerset, Ole-Jan Johansen, Arild Pettersen

 

Se printbar versjon, klikk for pdf

 

Kalender

Mai
MTOTFLS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket