KyrreHolstad316 2019-03-04 19:20:51

Håndballstyret 2020/2021

Styreverv Fornavn Etternavn E-mail Mobil
Leder Krister  Wiik

lederhandball@siggerudil.no

41534871
Nestleder   Jack Dinesen jack@oh6.no 93217735
Sekretær Irene Waaler irene.waaler@bos.oslo.kommune.no 92813544
Kasserer Torill Johansen torjjoha@online.no 91368814
Dommerkontakt  Kai Stenberg kai_stenberg@hotmail.com 99162160
Styremedlem Torkel Lindeland ltorkel@hotmail.com  
Styremedlem kiosk Hilde K. Kaasbøll Røstad hilde.k.roestad@gmail.com 93625925
Styremedlem Roger Herheim    
Styremedlem   Camilla  Andersen camillaandersen@liv.no 98401286

 

Adm.verv Fornavn Etternavn E-mail Mobil
Regnskapsfører Merete Lønseth    
Kiosk-gruppe Per Arne Finstad pacasper@hotmail.no 92493262
Kiosk-gruppe Morten  Bråthen morten@ski.online.no 91823464