Håndball-lisensen og forsikring

Alle barn som spiller håndball blir automatisk medlem av forsikringen til Norges Idrettsforbund når de er meldt inn i klubben og medlemskontingent er betalt. Dette gjelder alle spillere under 13 år.

Det året spilleren fyller 13 år skal det fra 1.januar i dette kalenderåret, betales LISE / LISE PLUSS /LISE SUPER -forsikring til Norges Håndballforbund. Dette er en forsikring alle spillere må ha og spillere som ikke har betalt slik forsikring til Norges Håndballforbund får ikke spille kamper. Lisensen inneholder denne forsikringen

Hvem skal løse lisens?

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i Norges Håndballforbunds kamptilbud, og kvalifisering til disse, plikter også å løse lisens. Med Norges Håndballforbunds kamptilbud menes Eliteserien, samt 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, Bringserien, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

  • Lisensen forfaller normalt til betaling 01. september og har gyldighet fram til 31. august påfølgende år.
  • For spillere som fyller 13 år i inneværene kalenderår, betales lisens som gjelder for perioden 01. januar – 31. august det året.
  • For de som begynner å spille håndball etter 01. januar, gjelder egne priser.

Informasjon om disse dekningene finner dere her og vi i SIL Håndball oppfordrer alle til å gå inn via denne linken og lese informasjonen som her gis

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Hvordan betales Lisensen?

Lisens betales via Min Idrett

Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du se bort fra lisenskravet.

Tilgang til Idrettens Skadetelefon er inkludert i lisensen, telefon 02033 med åpningstider alle dager 0900 – 2100. Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Telefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon og vil skje i et kvalitetssikret behandlernettverk. Oppstår det idrettsskade eller andre hendelser som er omfattet av håndballforsikringen, meldes skaden på nett på https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/handballskade

 For alle spillere under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Gjensidige Forsikring vil deretter ta kontakt for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang. Skadetelefonen tar kontakt for bestilling av utredning/behandling.