Frivillige

Siggerud  Håndball er i sin helthet drevet av frivillig innsalts - av foreldrene til de aktive og noen ildsjeler.. Dette er helt nødvendig for at klubben skal fungere. 

Dugnader

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for idrettslaget, og er helt avgjørende for at medlemmene våre skal kunne få et aktivitetstilbud. Siggerud håndball er avhengig av at alle medlemmer stiller opp på dugnad og det gis ikke adgang for medlemmene å kjøpe seg fri fra dugnad.

Som aktiv og medlem i klubben må det påregnes dugnader knyttet til gjennomføring av lagenes hjemmekamper. Dette er i all hovedsak relatert til sekretariat, kioskvakt og innkreving av inngangsbilletter.

For lag som planlegger å delta på håndballcup eller treningsleir i inn- eller utland, må det påregnes dugnadsjobbing for skaffe inntekter til lagskassa.

Hjemmearrangementer

Arrangement utgjør en vesentlig del av ryggraden i Siggerud håndball sin økonomi. Klubben arrangerer sine hjemmekamper i Siggerudhallen. Kampene gjennomføres ved hjelp av dugnadsinnsats.  Dette ansvaret er fordelt videre på lagene våre. En oversikt over hvilket lag som arrangerer hvilke dager/kamper utarbeides så tidlig i sesongen som mulig.

Siggerud Håndball skal også være et godt vertskap på de arrangement klubben har ansvaret for, med dette menes at det skal sørges for godt sekretariat og gode øvrige funksjoner som følger med ved kampavvikling.
Siggerud Håndball skal ha et godt metodeverk, gode sjekklister og instrukser for de ulike oppgavene som skal til for å gjennomføre et givende, sikkert og lønnsomt arrangement. 

Se menyen til ventre her for arrangementinstruks og info om elektronisk kampføring

Vaktliste - 

Oversikt over tildelte hallvakter høst 2018

Oppset hallvakter våren 2019.docx

 

Kristerwiik 2020-10-30 23:37:26

Informasjon VAKTER i Siggerudhallen høsten