Krister wiik 2020-09-24 20:59:38

KLUBBHÅNDBOK FOR SIGGERUD IL HÅNDBALLGRUPPA

PRAKTISK INFO TIL FORELDREKONTAKT, LAGLEDER OG TRENER I SIL HÅNDBALL 

Klubbhåndbok SIL Håndball rev.1.0 24.09.2020.pdf

Se meny direkte over for info rundt medlemskap og dugnader/arrangementer

Håndballens verdier

Norges Hånballforbund har tre basisbegreper i Fair Play-arbeidet;

  • Respekt for dommeren
  • Respekt på banen og
  • Respekt i hallen.

Håndballens visjoner – tre hovedbærebjelker:

  • Begeistring og
  • Innsatsvilje – og tilslutt – ikke minst –
  • Respekt og fair play.

Til sammen utgjør disse verdiene et solid grunnlag for å kunne legge til rette for håndball på alle nivåer i et miljø man er trygg på. Dersom disse verdiene etterleves vil norsk håndball bety en tilværelse det går an å være stolt av, like mye over det sportslige nivået som den sosiale biten, som har med trivsel og harmoni og gjøre.

Foreldrevettregler Norges Håndballforbund