Nye restriksjoner for Siggerudhallen

Iht nye retningslinjer fra Nordre Follo Kommune og FHI er Siggerudhallen stengt for andre aktiviteter enn barneidrett opp til og med 19 år. Det avholdes ingen kamper for denne gruppen, kun trening.

2020-11-10
Kyrre Holstad

Her er informasjonen fra Nordre Follo kommune.

 

Til Lag og foreninger i Nordre Follo kommune


Som sikkert alle har fått med seg har det blitt strammet inn på tiltak for å stoppe smittespredning i Nordre Follo.

Nordre Follo hjemmeside, idrett

Husk! Det er de til enhver strengeste reglene for din idrett som er gjeldende. Dersom ditt særforbund har strengere regler, er det de som gjelder.

Disse tiltakene innføres fra mandag 9. november kl. 24.00

  • Stans i breddeidrett for voksne. Forbud mot å arrangere eller delta i organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
  • Organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan fortsette, men kamper, cuper, turneringer og treningssamlinger skal ikke gjennomføres. 
  • Idrettsanlegg i Nordre Follo skal KUN benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. For alle andre formål er idrettsanleggene stengt.
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Lekeland, treningssentre og svømmehaller stenges. Unntak for svømmeundervisning for barn og unge. 
  • Forbud mot alle innendørs arrangementer. Unntak for bisettelser og begravelser. Dåp og vielser kan gjennomføres uten tilskuere til stede.

I tillegg viderefører formannskapet tidligere anbefaling om å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor.

Tiltakene blir vurdert på nytt senest 30. november 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt.
Dette omfatter blant annet:
a) Treningssentre.
b) Museer.
c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings og fritidsaktiviteter.
e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.

Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:
a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder.
b) Aktivitetshaller for barn og unge under 20 år.
c) Tros- og livssynshus.
d) Fritidsklubber for barn og ungdom.
e) Biblioteker.
f) Gallerier og annen utsalg av kunst.
g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

§ 7. Forbud mot arrangementer innendørs. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs.

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen.  Første ledd omfatter ikke:

1) Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
2) Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
3) Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19- forskriften) § 13a til § 13d.

Flere punkter som kan være relevante for dere:

  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Lekeland, treningssentre og svømmehaller stenges for publikum.
  • Forbud mot alle innendørs arrangementer. Unntak for bisettelser og begravelser.
  • Bruk av munnbind skjerpes også innendørs på alle offentlige steder. Unntak for gjester ved serveringssteder.

§ 5. Plikt til bruk av munnbind Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.


Vi beklager de ulempene dette medfører idrettslagene, og vi er stolte av hva dere har levert hittil i pandemien og vet at dere vil gjøre deres ypperste videre.