SIL følger Koronarådene fra myndigheter og kommune

Vi oppfordrer alle i SIL til å følge de til enhver tid gjeldende råd. Her er noen av dem.

2020-03-10
Kyrre Holstad

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en film som kan hjelpe barn og ungdom å forstå mer.

Mer informasjon fra folkehelseinstitutttet

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Informasjon fra kommunen

https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/informasjon-om-koronavirus--fakta-og-rad/

 

Informasjon fra Norges idrettsforbund

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/