Ekstraordinært årsmøte 19.september

Iht protokoll fra ordinært årsmøte innkalles det il ekstraordinært årsmøte 19.09.18. Klokken 19.00 på SIL Klubbhus.

2018-09-04
Kyrre Holstad

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Valg av Klubbhusansvarlig.   

Sak 9: Valg av medlemmer til Hederstegnskomite

Sak 10: Forhindre frafall av lag og medlemmer i SIL

For komplett saksliste: 

 

innkalling og saksliste til ekstraordinært årsmøte 2018 (pdf)

2018_ekstraordinært årsmøte word