Årsmøte SIL 15.mars - nå med årsmelding - oppdatering med regnskap

Siggerud Idrettslag inviterer alle medlemmer tii årsmøte den 15.mars klokken 19.00 på klubbhuset. 

2018-01-09
KyrreHolstad316

Saker som skal behandles av årsmøtet må være idrettslaget (leder@siggerudil.no) i hende innen 22. feburar. Dokumentasjon legges ut på vår nettside senest en uke før årsmøte. 

Link til årsmelding SIL 2017

Link tli årsberetning

Link til årsregnskap SIL 2017

Siggerud IL Resultat og Balanse_TOTAL_2017

sak 9 - note-Klubbhus-Balanse Siggerud IL

Sak 9 Budsjett 2018 hovedlaget

sak 9 Regnskapsførers beretning

På grunn av forsinkelser fra eksternt regnskapsbyrå er desverre ikke regnskap/revisor/budsjett lagt inn i dokumentet. Dette legges inn straks tallene kommer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Siggerud idrettslag.