Årsmøte Siggerud Idrettslag

Årsmøte holdes torsdag 23 mars 2017 klokken 1800 på klubbhuset. Saker til årsmøtet må meldes inn til styret innen 8.mars

2017-02-28
KyrreHolstad316

For å kunne stemme på årsmøtet må kontigent være betalt.

Alle lagets medlemmer kan fremme saker til årsmøtet, den må i så tilfelle meldes skriftlig og må være styret i hende innen 8.mars. Saker sendes via e-post til siggerud.idrettslag@gmail.com

Senest 16.mars legges årsmeldingen ut for gjennomsyn på våre nettsider.

SIL-årsmøtedokument-2016v3.pdf

 

 

Velkommen